Asystent Prosumenta

Mobile apps
  • asystent_prosumenta_770x440
  • asystent_prosumenta_01
  • asystent_prosumenta_02
  • asystent_prosumenta_03

“Pogoda dla prosumenta” jest projektem edukacyjnym obejmującym zagadnienia związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Ideą jest przedstawienie kluczowych informacji z punktu widzenia decyzji, jaką jest inwestycja w mikroinstalacje prosumenckie. „Asystent Prosumenta” to element serwisu pogodadlaprosumenta.pl, narzędzie którego pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej do ustalenia faktycznego zapotrzebowania domu na energię.

Aplikacja składa się platformy e-learningowej, modelu 3D przykładowego domu oraz kalkulatora, dzięki któremu będzie można określić jakie urządzenia będą potrzebne, aby obniżyć koszty energii w domu.

Projekt został wykonany z wykorzystaniem frameworka Symfony 2, korzystając z PHP oraz HTML5, JavaScript, biblioteki jQuery oraz wzorców projektowych stosowanych w AJAX.

Tagi: #CMS, #CSS3, #HTML 5, #JavaScript, #jQuery, #PHP, #Prosument, #Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, #Symfony, #WWW

asystent.pogodadlaprosumenta.pl