TRANS-LOGGER

Mobile apps
  • trans-logger-www01
  • trans-logger-www02

System TRANS-LOGGER jest zestawem urządzeń i oprogramowania służącym do dokumentowania przebiegu warunków transportu, który mierzy i rejestruje temperaturę, otwarcie drzwi i lokalizację pojazdu. Jest niezbędny wszędzie tam, gdzie zastosowane systemy jakości ISO lub GMP wymagają prowadzenia profesjonalnego dokumentowania łańcucha zimnych dostaw i przechowywania produktów wrażliwych na temperaturę, tzw. „cold chain„.

Dla LAB-EL przygotowaliśmy Landing page TRANS-LOGGER z interaktywną ilustracją.

Zobacz również aplikację mobilną TRANS-LOGGER, której rozwojem zajmujemy się od kilkunastu miesięcy.

Tagi: #CSS3, #HTML 5, #Responsywny

  • Data: 8 Maj 2017
  • Klient: LAB-EL
  • Umiejętności: Kodowanie
TRANS-LOGGER.pl