Model Inteligentnych Sieci Energetycznych

Mobile apps
  • domzenergia-modelise_770x400
  • domzenergia-modelise01
  • domzenergia-modelise02
  • domzenergia-modelise03
  • domzenergia-modelise04

Dom z energią – Model Inteligentnych Sieci Energetycznych

Model Inteligentnych Sieci Energetycznych, jeden z kluczowych elementów serwisu Dom z energią, pozwala zapoznać się użytkownikowi z tematyką inteligentnych sieci energetycznych oraz zagadnieniem prosumentów.

Projekt został wykonany z wykorzystaniem frameworka Symfony 2, korzystając z PHP oraz HTML5, JavaScript, biblioteki jQuery oraz wzorców projektowych stosowanych w AJAX.

XXI wiek postawił nas przed niezwykłymi wyzwaniami. Zmiany klimatu, wzrastające zapotrzebowanie na energię i coraz mniejsze zasoby surowców kopalnych znalazły się w centrum uwagi. Wymaga to od nas szybkiej zmiany dotychczasowego kursu oraz toku myślenia po stronie polityków, gospodarki, przedsiębiorstw energetycznych, a także społeczeństwa. Musimy pilnie znaleźć rozwiązania zapewniające nam w przyszłości bezpieczeństwo dostaw energii, właściwe gospodarowanie nią, jak również zmniejszać jej negatywny wpływ na środowisko naturalne. W tym świecie, energię będzie się wytwarzać już nie tylko w dużych scentralizowanych elektrowniach, ale także w tysiącach małych elektrowni domowych. W tym świecie będziemy dysponować nowoczesną siecią energetyczną, która pozwoli bezpiecznie i niezawodnie przesyłać coraz większe ilości energii odnawialnej z miejsc, gdzie będzie ona produkowana do miejsc, gdzie będzie wykorzystywana. Z miejsc, gdzie jest ona najtańsza do miejsc, gdzie jest najbardziej potrzebna lub gdzie ma największa wartość. To świat inteligentnych sieci energetycznych, inteligentnych użytkowników energii i inteligentnych wytwórców. To świat, który puka już do naszych drzwi i który zmieni naszą rzeczywistość tak, jak w XX wieku zmieniła ją elektryfikacja i Internet.

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość

Tagi: #CMS, #CSS3, #Ekologia, #HTML 5, #JavaScript, #jQuery, #PHP, #Promocyjne, #Symfony, #WWW

www.domzenergia.pl