Portfolio: Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość

Mobile apps

Nasze ostatnie realizacje

Infokioski fotware
Infokioski

Oprogramowanie do 4 infokiosków z informacjami o wytwarzaniu,magazynowaniu i wykorzystaniu energii w inteligentnych domach.

Asystent Prosumenta

“Pogoda dla prosumenta” jest projektem edukacyjnym obejmującym zagadnienia związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Ideą jest przedstawienie kluczowych informacji z punktu widzenia decyzji, jaką jest inwestycja w mikroinstalacje prosumenckie.

Dotacjusz

Jeden z elementów serwisu EkoKreatywni, pozwala wyszukać dotacje wg podanych kryteriów.