Energooszczędni ekosceptyk – Model3D

Mobile apps
 • energooszczedni_770x400
 • energooszczedni01
 • energooszczedni02
 • energooszczedni03
 • energooszczedni04
 • energooszczedni05
 • energooszczedni06
 • energooszczedni07

Model 3D – wirtualny spacer po domu energooszczędnym

Model 3D to projekt wirtualnego spaceru po domu energooszczędnym zrealizowanego przez naszą firmę na potrzeby serwisu internetowego Energooszczędni. Projekt ma za zadanie zaprezentowania modelu 3D energooszczędnego domu w formie animacji, tzw walk-through, wraz z możliwością obliczenia energii potrzebnej na korzystanie z domu (Centralne Ogrzewanie i Ciepła Woda Użytkowa).

Projekt został wykonany z wykorzystaniem frameworka Symfony 2, korzystając z PHP oraz HTML5, JavaScript, biblioteki jQuery oraz wzorców projektowych stosowanych w AJAX.

Projekt składa się z 3 części:

 • animacji 3D
 • konfiguratora domu energooszczędnego
 • panelu administratora

energooszczedni01

Animacja 3D

Animacja została wyrenderowana do pojedynczych klatek, w całości tworzących film, który jest odtwarzany przy pomocy HTML5 i JavaScript. Klatki są na bieżąco pobierane z serwera tak, aby jak zarówno pierwsza animacja jak i pozostałe, mogły być jak najszybciej odtworzone.

Cały spacer podzielony jest na kilka etapów w formie stop-klatek, na których wyświetlane są Gorące Punkty. Po kliknięciu na gorący punkt, pojawia się okno z informacjami, np. odnośnie wentylacji.
energooszczedni02

Konfigurator domu energooszczędnego

energooszczedni05Kolejna cześć projektu to konfigurator. Dzięki niemu użytkownik może sprawdzić w jakim stopniu dany budynek jest energooszczędny, w zależności od wykorzystanych materiałów do budowy i urządzeń. Każda stop-klatka animacji powiązana jest również z jednym z etapów konfiguracji domu energooszczędnego, jak na przykład „Okna”. Użytkownik ma możliwość wybrania jeden z wielu typów okien. Każde okno różni się parametrami, mającymi wpływ na straty ciepła. To, wraz z pozostałymi elementami konfiguracji, daje nam obraz poziomu energooszczędności budynku. Przy każdej zmianie elementu konfiguracji, na podstawie rozbudowanego algorytmu, obliczane jest dokładne zużycie energii użytkowej, energii pierwotnej oraz kosztów eksploatacji domu w rozbiciu na poszczególne źródła ciepła.

Bazowo budynek ma ustawione konkretne parametry (w czym zawierają się również kwestie mające wpływ na zapotrzebowanie energii) oraz wykorzystane materiały i urządzenia, co razem tworzy tzw. Klasę energetyczną budynku. Użytkownik ma możliwość wyboru 1-3 klas energetycznych w celu porównania wyników obliczeń. Kalkulator oblicza na bieżąco różnice w kosztach utrzymania budynku bazowego oraz tego, który zdefiniuje sobie użytkownik za pomocą konfiguratora. W wyniku tych obliczeń można zaobserwować jak wykorzystanie odpowiednich materiałów i urządzeń wpływa na energooszczędność domu, a co za tym idzie zasobność naszego portfela.

Użytkownik ma również możliwośc sprawdzenia parametrów technicznych domu i przejrzenia rzutów.

energooszczedni07

Panel administratora

Panel administratora ma za zadanie udostępniania narzędzi klientowi w celu:

 • dodawania kolejnych budynków, wgrywania klatek animacji, określania parametrów, klas energetycznych, wykorzystanych materiałów budowlanych, urządzeń, gorących punktów
 • dodawania nowych urządzeń i materiałów budowlanych
 • dodawania i konfigurowania pakietów ogrzewania i wentylacji
 • określania kosztów paliw, warunków atmosferycznych w miastach
 • dodawania typów geometrii dachu, rodzajów domów, zabudowy, technologii budowy, wskaźników pojemności cieplnej budynku, współczynników zacienienia budynku, czyli tych wszystkich elementów, które bezpośrednio biorą udział w obliczaniu zużycia energii i określenia kosztów eksploatacji.

Tagi: #Animacja, #CSS3, #Grafika, #HTML 5, #JavaS, #jQuery, #PHP, #Projekt graficzny, #Symfony, #Wizualizacja, #WWW

www.energooszczedni.fea.pl